Părinți de nota 10

Lege pentru cei care au aer condiționat. Asociația de proprietari de la bloc îți poate interzice

Blocurile de apartamente și instalarea aerului condiționat sunt subiecte care generează dezbateri aprinse în rândul locatarilor. În contextul acestor discuții, se conturează întrebarea dacă asociațiile de proprietari pot interzice montarea acestor sisteme de răcire în clădirile lor.

Conform Legii nr. 50/1991, se permit anumite lucrări care nu implică modificări ale structurii de rezistență sau aspectului arhitectural al clădirilor fără necesitatea obținerii unei autorizații de construire de la asociația de proprietari.

Printre aceste lucrări se numără reparații la instalațiile interioare și la branșamentele exterioare, în limitele proprietății, montarea sistemelor locale de încălzire și preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum și instalarea aparatelor individuale de climatizare sau contorizare a consumurilor de utilități.

„Se pot executa fără autorizație de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor: (…)

reparații la instalațiile interioare, la branșamentele și racordurile exterioare, de orice fel, aferente construcțiilor, în limitele proprietății,

montarea sistemelor locale de încălzire și de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate,

precum și montarea aparatelor individuale de climatizare și/sau de contorizare a consumurilor de utilități”, se arată în Legea nr. 50/1991.

Singura situație în care necesităm autorizație este atunci când clădirea în care este amplasat apartamentul nostru este considerată monument istoric sau se află într-o zonă specială de protecție a unui astfel de monument.

Conform prevederilor Legii nr. 230/2007, atunci când proprietarul unui apartament sau a unui spațiu, sau o altă persoană care acționează în numele său, cauzează daune unei părți din proprietatea comună sau unui alt apartament sau spațiu, este responsabil să remedieze stricăciunile sau să suporte cheltuielile pentru lucrările de reparații.

„Dacă proprietarul unui apartament ori spațiu sau oricare altă persoană care acționează în numele său provoacă daune oricărei părți din proprietatea comună sau unui alt apartament ori spațiu, respectivul proprietar sau respectiva persoană are obligația să repare stricăciunile ori să plătească cheltuielile pentru lucrările de reparații”, este scris în Legea nr. 230/2007.

Potrivit Legii nr. 50/1991, autoritățile locale pot stabili reguli privind desfășurarea anumitor lucrări. De exemplu, pot interzice montarea aparatelor pe fațadele clădirilor din zonele protejate sau de-a lungul marilor bulevarde.

Aceste reguli trebuie respectate de proprietarii de imobile pentru a evita sancțiuni din partea autorităților, care pot implica chiar și demontarea lucrărilor efectuate.