Părinți de nota 10

Lege pentru toate femeile din România. Sumele pe care le pot primi direct de la stat

Poți primi 8500 de lei de la statul român, fără să muncești timp de 12 luni și fără contract de muncă. Cine poate beneficia de acești bani? Ce prevede legea mai exact?
Poți primi indemnizația de creștere a copilului chiar dacă nu ai avut un contract de muncă și nu ai lucrat în ultimele 12 luni. În România, părinții au dreptul la concediu de creștere a copilului și la indemnizația aferentă pe o perioadă de doi/trei ani în cazul unui copil cu dizabilități.

Unii părinți însă aleg să se întoarcă rapid la locul de muncă, mai ales dacă, înainte de nașterea copilului, nu au avut toate veniturile declarate și impozitate deoarece cuantumul brut al indemnizației de creștere a copilului se stabilește pe baza veniturilor supuse impozitului pe venit obținute de persoana îndreptățită timp de cel puțin 12 luni în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Pe scurt, indemnizația reprezintă 85% din media veniturilor nete realizate de persoana care are dreptul la indemnizație.

Ceea ce este mult mai puțin cunoscut este faptul că cele 12 luni nu trebuie să fie consecutive, ci trebuie cumulate în ultimii doi ani înainte de nașterea copilului. Cu alte cuvinte, dacă în ultimele 12 luni ai muncit doar opt luni, poți să primești indemnizație de creștere a copilului. Condiția este ca în anul anterior să fi lucrat și plătit taxe pentru încă cel puțin patru luni.

Nu este obligatoriu să fi obținut aceste venituri dintr-un contract individual de muncă. Este suficient să fi avut orice fel de venituri supuse impozitului pe venit conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pe perioada impusă de lege.

Cuantumul indemnizației de creștere a copilului nu poate depăși 8.500 de lei

Cuantumul indemnizației de creștere a copilului nu poate fi mai mic de 2,5 x ISR (indicatorul social de referință, stabilit periodic prin lege). De altfel, valoarea maximă nu poate depăși 8.500 de lei.

Cuantumul se majorează cu 50% din indemnizația cuvenită pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naștere.

Actele necesare

Pentru a beneficia de indemnizație pentru creșterea copilului, este necesar să depui o cerere însoțită de următoarele documente:

copia actului de identitate al solicitantului și a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul;
actele doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, în cazul în care copilul se află în plasament sau în plasament în regim de urgență;
actele doveditoare care să ateste îndeplinirea perioadelor prevăzute de art. 2 din OUG 111/2010;
dovada veniturilor realizate, eliberată de angajator/plătitorul de venit sau de organele fiscale competente, ori declarația fiscală prevăzută de lege pentru categoriile de venituri menționate la art. 3 din OUG 111/2010, pentru care Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central;
dovada privind suspendarea activității pentru perioada în care se solicită concediul pentru creșterea copilului;
orice alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.