Părinți de nota 10

Schimbări din noua Lege a Educației

Sorin Cîmpeanu a explicat punct cu punct, transformările pe care le generează aplicarea măsurilor de reformă privind proiectul Legii învățământului preuniversitar. Una dintre cele mai importante schimbări constă în faptul că elevii din școlile profesionale nu vor mai face un an suplimentar pentru a putea susține examenul de Bacalaureat. Cu alte cuvinte, aceștia vor urma 3 ani de școală profesională, după care vor putea da examenul maturității.

Acest lucru se va putea face odată cu aplicarea acestei noi legi fără a mai pierde, între ghilimele, un an din viață, pentru că un elev care iese din școala profesională, cu calificare de nivel trei, după trei ani, pentru a finaliza studiile liceale și a susține examenul de Bacalaureat are nevoie de încă doi ani. Prin efectul acestei noi legi, în loc de doi ani va face unul singur, la fel ca toți ceilalți absolvenți de învățământ liceal, a declarat Ministrul Educației.

Sorin Cîmpeanu a arătat că elevii școlilor profesionale vor putea să meargă în piața muncii cu o calificare de nivel trei ani, pentru trei ani, știind că vor avea oricând posibilitatea de a face clasa a XII-a și implicit de a susține examenul de Bacalaureat.

O altă schimbare care va fi implementată o dată cu noua lege a educației vizează admiterea în clasa a IX-a. Astfel, admiterea în clasa a IX-a în unitățile de învățământ cu statut de colegiu național introduce un echilibru între excelență și echitate, inclusiv prin posibilitatea ca acestea să organizeze concurs propriu de admitere pentru „maximum 90% din totalul locurilor pentru clasa a IX-a”.

De asemenea, potrivit noilor prevederi, colegiile naționale care înființează clase de excelență trebuie să obțină statutul de unitate-pilot de excelență prin ordin al ministrului educației.

Ce trebuie să știe elevii din România

Absolvenții clasei a VIII-a pot fi înscriși în clasa a IX-a fără susținerea evaluării naționale sau a concursului de admitere la colegiul național și peste numărul maxim de elevi cuprins în respectiva formațiune/clasă, dacă au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației.

Din 2023, la Muzică, Desen și Educație Fizică nu se mai pun note până la 10, ci calificative. Se vor susține în continuare evaluări naționale la clasa a doua, a patra și a șasea.

Elevii care intră în clasa a șaptea în toamnă vor putea, în clasa a 8-a, să susțină un examen de admitere la colegiile naționale. Prin acest examen, colegiile naționale vor putea selecta 90% dintre elevi, în timp ce 10% dintre locuri vor fi acordate în baza rezultatelor la evaluarea națională.

Ce se schimbă la Examenul de Bacalaureat

Iată care sunt noutățile în cazul examenului maturității: va fi o singură probă scrisă pentru disciplinele din trunchiul comun – Limba română, matematică, științe ale naturii, istorie, geografie, socio-umane, la care elevi ar trebui să obțină minimum 6.

Vor fi două probe de evaluare a competențelor lingvistice, la două limbi de circulație internațională, o probă de evaluare a competențelor digitale, proba la Limba și literatura maternă (nota 6 pentru promovare), și o probă scrisă opțională care nu va condiționa promovarea la Bac.