Părinți de nota 10

Anul şcolar 2022 – 2023 vine cu un nou regulament. Ce se întâmplă cu fondul clasei şi mediile elevilor

Noul an școlar, 2022-2023, va avea un nou regulament de funcționare. Ministerul Educației a anunțat schimbări pentru învățământul preuniversitar.

Anul școlar 2022-2023 vine cu schimbări pentru elevi și profesori

Noul regulament a fost semnat și trimis spre publicare, către Monitorul Oficial. Printre modificările menționate în document se află și faptul că nu mai este voie să se perceapă un fond al clasei de la părinți.

Totodată, elevii nu vor mai putea fi exmatriculați, cu excepția celor din învățământul postliceal, profesorii vor putea stabili numărul de note pentru disciplina lor și vor încheia o singură medie anuală.

”Eliminarea dispozițiilor referitoare la exmatricularea elevilor s-a făcut având în vedere faptul că dreptul la educație este de ordin constituțional.

Prin urmare, măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu”, apare în document.

De altfel, se solicită precizări referitoare la transferul unui elev. Concret, elementele de noutate sunt următoarele:

”1. Compatibilizarea prevederilor ROFUIP cu structura anului școlar.

2. Reglementarea utilizării catalogului electronic, pentru început, în unități-pilot.

3. Numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de către cadrul didactic, în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină numărul de calificative/note acordate anual este cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ.

4. Modul de încheiere a situațiilor școlare: la fiecare disciplină se încheie anual o singură medie, calculată ca medie aritmetică din numărul de note acordate pe parcursul anului școlar.

5. Includerea unor reglementări privind nivelul antepreșcolar (creșe).

6. Compatibilizarea modului de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu legislația primară.

ADVERTISEMENT

7. Creșterea relevanței formării continue a personalului didactic prin definirea comisiei pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, precizându-se atribuțiile specifice.

8. Precizări privind realizarea transferurilor elevilor.

9. Eliminarea dispozițiilor referitoare la exmatricularea elevilor, având în vedere faptul că dreptul la educație este de ordin constituțional. Prin urmare, măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu.

10. Eliminarea oricărei dispoziții/trimiteri care dă posibilitatea colectării de fonduri bănești de la părinții elevilor”, sunt reglementările din noul regulament școlar.

Tezele nu vor mai fi obligatorii
Tot din noul an școlar, tezele semestriale obligatorii vor fi eliminate. Sorin Cîmpeanu, ministrul educației, spune că acestea și-au dovedit de-a lungul timpului ”inutilitatea”.

”Având în vedere relevanța tezelor semestriale, având în vedere această structură a anului școlar care se bazează pe cele cinci module de învățare, alternate cu perioade de repaus, intenționăm să renunțăm la obligativitatea acestor teze semestriale.

Sunt convins că fiecare profesor știe bine, uneori știe foarte bine, când să-și planifice aceste evaluări pe parcurs”, mărturisea Sorin Cîmpeanu, într-o conferință de presă, din luna mai.

Tot de anul viitor, vor exista cinci module de învățare, în loc de semestre.