Părinți de nota 10

Citeste această rugăciune în Postul Paștelui pentru a trece mai ușor peste incercari

Cele 40 de zile din Postul Paștelui trebuie să fie pentru fiecare creștin un moment în care se rugăciunea se împletește cu renunțarea la preparatele culinare obișnuite.

Pentru a nu cădea pradă ispitei în această perioadă, se recomandă să citiți această rugăciune de mare ajutor, spun Sfinții Părinți:

“O, Doamne Dumnezeule Atotputernic, zidirea mâinilor Tale suntem. Pecetluiţi cu gândul voinţei Tale de mântuire, dar neascultând poruncile Tale, ne-am abătut pe căile nedreptăţii. Din pământ m-ai zidit. Și cu suflarea duhului iubirii Tale m-ai arătat ca o făptură minunată, încununată cu frumuseţe dumnezeiască.

Dar eu, neluând seama la cinstea cu care m-ai învrednicit, m-am coborât în adâncul fărădelegilor. Curăţeşte inimile noastre. Și trimite apa îndurărilor Tale întru care îneacă toată cugetarea cea rea.

În noroiul slavei deşarte pururea alunecăm. Și cădem în groapa tuturor răutăţilor, fiind cu totul osândiţi.

Întinde-ne mână de ajutor, Doamne, şi ne urcă pe muntele nevoinţelor, dăruindu-ne totodată şi lumina pocăinţei. Dă-ne şi coiful nădejdii în vremea tulburării gândurilor rele şi întrarmează-ne cu puterea rugaciunii, ca să doborâm pe vrăjmaşii cei ce ne necăjesc.

Doamne, ajută-ne și ne miluiește!

Pune în inimile noastre dragostea de rugăciune şi cu adierile dorului Tău învăluie sufletele noastre. Învaţă-ne a iubi mai mult curăţia şi mintea noastră o arată tablă a cugetărilor îngereşti scrise cu slovele Duhului Tău înţelepţitor.

Să se atingă de inima noastră împietrită scânteia iubirii Tale de oameni şi să o prefacă în ceară în care cu degetul Tău dumnezeiesc să închipui cuvinte iubitoare faţă de aproapele.

Greu suferim povara neputineţelor noastre şi adesea ne tânguim fiind biruiţi de vărjmaşii noştri nevăzuţi, dar adâncul milostivirii şi îndurărilor Tale este mare, deci totdeauna sprijineşte-ne cu braţul Tău puternic pe cărarea postului”.