Părinți de nota 10

Când începe, de fapt, şcoala în septembrie 2021, după vacanţa de vară

S-a hotărât care va fi structura anului şcolar 2021-2022. Când începe şcoala în septembrie 2021 după vacanţa de vară?

Când începe şcoala în septembrie 2021, după vacanţa de vară? Ministrul Educaţiei a transmis un mesaj important pentru toţi elevii.

Cursurile vor începe pe 13 septembrie, iar anul școlar se va încheia pe 10 iunie.

Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educației a declarat că situația va rămâne neschimbată în condițiile în care nu va exista un val 4 al pandemiei

Structura anului școlar 2021- 2022
Cursurile anului şcolar 2021- 2022 vor începe luni, 13 septembrie 2021.

Decizia este prevăzută în ordinul ministrului Educației nr. 3.243/5 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial de astăzi, 16 februarie 2021.

Potrivit acestui document, anul școlar 2021- 2022 începe la data de 1 septembrie 2021 și se structurează pe două semestre (34 de săptămâni), după cum urmează:

Semestrul I: 14 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 13 septembrie 2021- 22 decembrie 2021.

Semestrul al II-lea: 20 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 10 ianuarie 2022- 10 iunie 2022, cu includerea programului ,,Școala Altfel’’, în
perioada 8- 14 aprilie, interval în care se pot organiza fazele naționale ale olimpiadelor școlare.
Vacanțele elevilor sunt programate astfel:
25- 31 octombrie 2021: vacanță pentru învățământ preșcolar și primar;
23 decembrie 2021- 9 ianuarie 2022: vacanța de iarnă;
15 aprilie 2022- 1 mai 2022: vacanța de primăvară;
11 iunie 2022- până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022 – 2023, vacanța de vară.

Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal- filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al școlii nu
se dispun pe durata vacanțelor școlare.

Calendarele examenelor naționale, inclusiv calendarul admiterii în învățământul liceal (clasa a IX-a), se aprobă prin ordine de ministru distincte.

În stabilirea structurii anului școlar s-a ținut cont de propunerile Consiliului Național al Elevilor.

II. Pentru pregătirea examenelor naționale (Evaluare Naţională 2021 și Bacalaureat 2021) vor fi publicate pe site-ul CNPEE, începând cu data de 22 februarie 2021, teste de antrenament.

III. Simulările examenelor naționale se vor organiza, după cum urmează:
A. Simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a

29 martie 2021: Limba şi literatura română
30 martie 2021: Matematică
31 martie 2021: Limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă)

B. Simularea examenului național de Bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a

22 martie 2021: Limba şi literatura română- proba E.a)
23 martie 2021: proba obligatorie a profilului- proba E.c)
24 martie 2021: proba la alegere a profilului şi specializării- proba E.d)
25 martie 2021: Limba şi literatura maternă- proba E.b).