Părinți de nota 10

Zile libere plătite pentru părinți în perioada suspendării şcolii. În ce condiţii se acordă

Camera Deputațiolor, for decizional, a adoptat astăzi Ordonața de urgență a Guvernului care precizează că părinții care nu pot lucra de la domiciliu vor primi zile libere plătite pentru supravegherea copiilor pe perioada suspendării cursurilor cu prezență fizică. Legea merge spre promulgare. Senatul a adoptat proiectul în calitate de prim for, pe 21 septembrie.

Proiectul de lege are în vedere reglementarea unui cadru legal pentru a putea acorda zile libere părinților în situația în care activitățile didactice au fost suspendate sau limitate din cauza răspândirii SARS-COV-2. Guvernanții au mai inclus aici și posibilitatea acordării aceluiași tip de beneficii părinților sau reprezentanților legali care au copii cu handicap grav sau nevoie de asistent personal, dacă serviciile de zi de care acestea beneficiază au fost limitate sau suspendate.

Camera Deputaților a extins cea de a doua măsură și în cazul părinților ai căror copii suferă de boli cronice, chiar dacă nu sunt suspendate cursurile.

„Se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuată de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi având în vedere hotărârile comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti”, precizează inițiativa legislativă.

Totodată este menționată situația părinților ai căror copii au probleme de sănătate: „prin excepţie, beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute de art.42 alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, doar în situaţiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Prin excepţie, beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi părintele sau reprezentantul legal al cărui copil, cu vârsta de până la 12 ani, înscris în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară, suferă de o boală cronică, indiferent dacă activităţile didactice au fost sau nu au fost limitate ori suspendate, cu condiţia respectării, de către celălalt părinte” notează proiectul de lege.

Pentru a putea să primească zile libere plătite pentru a-și supraveghea copiii, părinții trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiții:

„a) au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară;

b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere;

c) locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemuncă”.

Totodată, proiectul de lege explică cine sunt, conform legii, cei ce pot beneficia de aceste zile libere: „în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin părinte se înţelege: a) părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; b) adoptatorul; c) persoana care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei; d) persoana care are copilul în plasament sau sub tutelă; e) persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; f) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învăţământ”.

Deasemenea, sunt precizate și câteva excepții, angajați care nu pot să primescă zile libere plătite și de ce pot să beneficieze aceștia, în schimb: „angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, angajaţii din penitenciare şi personalul din unităţile sanitare publice nu beneficiază de zilele libere. În situaţia în care unul dintre părinţi îşi desfăşoară activitatea în aceste domenii, are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada prevăzută. În cazul în care ambii părinţi îşi desfăşoară activitatea în aceste domenii, doar unul dintre aceştia are dreptul la majorarea acordată”.

Angajatorul este obligat să acorde zile libere, la solicitarea angajatului, în baza acestei ordonanțe. Este nevoie de acordul angajatorului pentru acordarea lor în cazul în care vorbim de angajați ai unităţilor „sistemului energetic naţional, din unităţile operative de la sectoarele nucleare, din unităţile cu foc continuu, din unităţile de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi televiziunii publice, din reţeaua de transport feroviar, din unităţile care asigură transportul în comun şi serviciul de salubrizare a localităţilor, aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă, din unităţile de comerţ alimentar, servicii financiare, distribuţie de carburanţi, producţie şi distribuţie de medicamente şi echipamente sanitare, precum şi în cazul personalului din unităţile farmaceutice.”, notează proiectul legislativ.

Loading...