Părinți de nota 10

Alocații 2019. Cu cât cresc alocațiile pentru copii de la 1 martie și de ce acte ai nevoie

Alocația pentru copil aproape se dublează de la 1 martie 2019. Parlamentarii au votat, la începutul lui februarie, creșterea alocațiilor pentru copii în 2019 de la 84 la 150 de lei, după un amendament depus de deputatul PNL Robert Sighiartău.

Majorarea alocației de la 84 la 150 de lei, iar pentru copiii cu vârste între 0-2 ani de la 200 la 300 de lei, va intra în vigoare la 1 martie 2019. Amendamentul depus de PNL a fost adoptat cu 123 de voturi pentru, 119 împotrivă și o abținere.

Ministerul Muncii a anunţat, vineri, că a elaborat proiectul de ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru majorarea alocaţiei pentru copil de la 1 martie 2019, acesta fiind lansat în dezbatere publică şi urmând să intre într-o şedinţă viitoare a Executivului.

Potrivit proiectului de OUG, articolul 3 din Legea 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copil, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: “(1) Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte astfel:

300 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap; 150 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3); 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap”.

Totodată, este introdus un nou alineat conform căruia “Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii, prevăzut la alin.(1) se majorează prin hotărâre a Guvernului”.

Alocație copil 2019. De ce acte ai nevoie pentru acordarea alocației

Legea prevede că alocația de stat pentru copil se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetățeni români, fără discriminare, dar și tinerilor care au deja 18 ani, dar care urmează cursuri la liceu, până la terminarea acestora.

Actele pentru acordarea alocației pentru copil în 2019 se depun la primăria localității sau sectorului de care aparțin părinții sau reprezentanții legali ai copiilor.

Actele necesare pentru acordarea alocației pentru copil:

cerere tip cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii;

copie CI/BI părinţi – 1 copie xerox pentru mamă şi 1 copie xerox pentru tată;

copie si original – certificatul de naştere al copilului;

copie si original – livret de familie- actualizat ( se trece copilul în livretul de familie la Oficiul de Stare Civilă;

copie hotărâre de încredinţare, dacă este cazul;

copie hotărâre de adopţie, dacă este cazul;

copie acte reşedinţă, în cazul în care unul dintre părinti sau ambii are/au reşedinţa într-una dintre tările U.E;

extras de cont pe numele titularului, dacă alocaţia se va vira într-un cont bancar

De alocație pot beneficia și copiii născuți în străinătate, dar și copiii ai căror părinți au naționalități sau domicilii diferite.

În acest caz, iată care sunt actele necesare pentru acordarea alocației pentru copil:

actele de identitate ale părinților copiilor în original ( buletine/carte de identitate, carte de identitate provizorie, paşaport, carte de rezidenţă, legitimaţie de şedere temporară} + copii xerox;
certificatul de naștere al copilului în original, eliberat de autorităţile române ( certificat cu CNP, nu si certificate traduse ) + copie xerox;

livret de familie + copie xerox;

declarație notarială comună a ambilor părinţi, care să facă referire la:

1. data intrării în ţară;

2. motivul nedepunerii până în prezent a cererii de acordare a acestui drept;

3. menţiunea că de la data naşterii şi până în prezent copilul s-a aflat permanenta ocrotire a părinţilor şi locuieşte împreună cu aceştia;

4. alte documente la solicitare Agentiei Judetene pentru Plăti si Inspectie Sociala.

adeverinta de la autoritatile competente de pe teriotoriul tarii unde s-a nascut copilul din care să reiasă că nu s-a beneficiat de prestatii echivalente

extras de cont

Pentru menținerea majorării alocației pentru copil în 2019 a fost nevoie de modificarea legii plafoanelor și creșterea deficitului bugetar de la 2,55% la 2,76%.